Rupadeipur Jagannath Mandir Prasad – 10 Items ( Arua Arna, Dali,Dalama , Besara, Mahura, Saga, Potal, Paneer, Khata, Khiri, Rasagola ) for 1 person

260.00

PRASAD ITEMS DETAILS :
  • Items : Sadha Arna, Kanika, Mitha Dali, Besara ,Saga ,Mahur, Sola, Potal, Khiri, Khata
  • Booking Time: Before 12.30 PM  for Same Day Delivery on Normal Day (Before 11AM on Special Day)
  • Cancellation of Order: Before 12:30 PM on the Same Day,
  • Delivery Timing: 11:30 AM TO 2:00 PM
  • Packaging : Mati handi (More than 2 Persons)
SKU: 88035A-1 Category:
Rupadeipur Jagannath Mandir Menu
Rupadeipur Jagannath Mandir Prasad – 10 Items ( Arua Arna, Dali,Dalama , Besara, Mahura, Saga, Potal, Paneer, Khata, Khiri, Rasagola ) for 1 person